Litery aluminiowe

Litery przestrzenne ze świecącym licem są często stosowane na elewacji lub szczycie budynku. Jest to jeden z podstawowych elementów reklamy wizualnej oraz identyfikacji firmy. Litery mocuje się bezpośrednio do ściany na dystansach lub konstrukcji wsporczej. Litery umieszczone na dachu mocowane są przy pomocy konstrukcji wsporczej, która jest posadowiona na dachu lub obciążona klockami betonu. Świecące litery reklamowe lub znaki 3D pozwalają w efektywny sposób reklamować firmę.